• 1

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Przemysłowa 26 24-200 Bełżyce Telefon 81 517 24 71 Fax 81 517 23 66

 • 2

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Przemysłowa 26 24-200 Bełżyce Telefon 81 517 24 71 Fax 81 517 23 66

 • 3

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Przemysłowa 26 24-200 Bełżyce Telefon 81 517 24 71 Fax 81 517 23 66

 • 4

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Przemysłowa 26 24-200 Bełżyce Telefon 81 517 24 71 Fax 81 517 23 66

Copyright 2024 - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach

 

INFORMACJA !!!

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie na podstawie decyzji

HK.9022.6.242.2024.AJ z dnia 2024.06.21 i decyzji HK.9022.6.243.2024.AJ z dnia 2024.06.21 

stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Matczyn, gmina Bełżyce

oraz wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bełżyce, gmina Bełżyce. 

 

Pełna treść komunikatu znajduje się zakładce BIP/Ogłoszenia/Aktualności

  

                                                                                                 Dyrektor ZGKiM w Bełżycach

                                                                                               Antoni Rumiński

 

 

 

INFORMACJA !!!

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie na podstawie decyzji

HK.9022.6.242.2024.AJ z dnia 2024.06.21 i decyzji HK.9022.6.243.2024.AJ z dnia 2024.06.21 

stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Matczyn, gmina Bełżyce

oraz wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bełżyce, gmina Bełżyce. 

 

Pełna treść komunikatu znajduje się zakładce BIP/Ogłoszenia/Aktualności

  

                                                                                                 Dyrektor ZGKiM w Bełżycach

                                                                                              Antoni Rumiński

 

 

 

INFORMACJA !!!

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie na podstawie decyzji

HK.9022.6.201.2024.AJ z dnia 2024.05.29 stwierdza przydatność wody do spożycia

z indywidualnego ujęcia wody Szkoły Podstawowej we Wronowie.

 

Pełna treść komunikatu znajduje się zakładce BIP/Ogłoszenia/Aktualności

   

                                                                                              Dyrektor ZGKiM w Bełżycach

                                                                                              Antoni Rumiński

 

 

 

  INFORMACJA !!!

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie na podstawie decyzji

HK.9022.6.171.2024.AŁ z dnia 2024.05.16 stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu Bełżyce.

 

Pełna treść komunikatu znajduje się zakładce BIP/Ogłoszenia/Aktualności

 

                                                                                             Dyrektor ZGKiM w Bełżycach

                                                                                              Antoni Rumiński

 

 

 

INFORMACJA !!!

  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach informuje,

iż w dn. 14.05.2024 r. otrzymał decyzję L.RZT.70.27.2024 z dn. 10.05.2024 r. Dyrektora Regionalnego

Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lublinie

zatwierdzającą nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

na terenie Gminy Bełżyce na okres 3-ch latNowa taryfa obowiązuje od dn. 22.05.2024 r.

 

Pełna treść komunikatu znajduje się zakładce BIP/Ogłoszenia/Aktualności

 

                                                                                               Dyrektor ZGKiM w Bełżycach

                                                                                              Antoni Rumiński

 

 

 

INFORMACJA !!!

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie na podstawie decyzji

HK.9022.6.128.2024.AŁ z dnia 2024.04.25 i decyzji HK.9022.6.129.2024.AŁ z dnia 2024.04.24

stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągów: Skrzyniec oraz Matczyn.

 

Pełna treść komunikatu znajduje się zakładce BIP/Ogłoszenia/Aktualności

 

                                                                                                Dyrektor ZGKiM w Bełżycach

                                                                                              Antoni Rumiński

 

 

 

OGŁOSZENIE !!!

 

                                  TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO                                     ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BEŁŻYCE obowiązujące od dnia 01.12.2023 r.

                               

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bełżyce,

na okres 3 lat oraz skrócenie przez  Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

                           (decyzją z dnia 14 listopada 2023 r., znak KWT.70.2022.2023)                                                    

okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy, zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki

Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak:

LU.RZT.70.80.2021.JB z dnia 22 lipca 2022 r.

                           

Taryfowe ceny oraz stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach

na terenie Gminy Bełżyce.

 

            Pełna treść komunikatu znajduje się w zakładce BIP/Ogłoszenia/Aktualności

 

                                                                                              Dyrektor ZGKiM w Bełżycach

                                                                                              Antoni Rumiński

 

 

 

KOMUNIKAT !!! 

 

   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

(na podstawie decyzji HK.9022.13.21.2023.EK z dnia 07.11.2023 r.)

           w sprawie przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego

zaopatrzenia Bełżyce, gm. Bełżyce. 

                       

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, że badania jakości wody

           z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bełżyce gm. Bełżyce z dnia 03.11.2023 r.

         zaopatrującego Miasto Bełżyce i miejscowość Krężnica Okrągła na terenie gm. Bełżyce nie wykazały

przekroczeń parametrów mikrobiologicznych.

 

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bełżyce gm. Bełżyce jest przydatna do spożycia

 

Pełna treść komunikatu znajduję się w zakładce BIP/Ogłoszenia/Aktualności.

 

                                                                                             Dyrektor ZGKiM w Bełżycach

                                                                                              Antoni Rumiński 

 

 

 

 KOMUNIKAT !!!

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie na podstawie

decyzji HK.9022.9.357.2023.MA z dnia 24.10.2023 r.

 w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia

Matczyn gm. Bełżyce w punktach kontrolnych:

hydrofornia Matczyn - woda do sieci,

Szkoła Podstawowa w Matczynie, Matczyn 9 - kran w łazience męskiej na parterze

 

Stwierdza przydatność wody do spożycia.

                                   

                                                                                             Dyrektor ZGKiM w Bełżycach

                                                                                              Antoni Rumiński

 

 

 KOMUNIKAT

 

        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie na podstawie decyzji

HK.9022.9.363.2023.MA z dnia 20.10.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu

            zbiorowego zaopatrzenia Bełżyce gm. Bełżyce w punktach kontrolnych 

     SUW Bełżyce hydrofornia - kran probierczy,

             Bełżyce ul. Bychawska 17 - kran w pomieszczeniu socjalnym sklepu Stokrotka,

                    Bełżyce ul. Wilczyńskiego 62 - kran w zmywalni w szkole,

                          Bełżyce ul. Spółdzielcza 2- kran na stoisku mięsnym w sklepie Stokrotka 

                               

        Stwierdza przydatność wody do spożycia poddanej dezynfekcji

 

                                                                                            Dyrektor ZGKiM w Bełżycach

                                                                                              Antoni Rumiński

 

 

 

  OGŁOSZENIE !!!

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach

informuje, iż posiada do nieodpłatnego przekazania dla rolników

           ustabilizowany osad ściekowy jako nawóz do rekultywacji terenów,

w tym gruntów na cele rolne.

 

Dział Wodociągów i Kanalizacji 

ul. Lubelska 145, 24-200 Bełżyce

telefon: 81 517 27 71

 

                                                                                                                          Dyrektor ZGKiM w Bełżycach

                                                                                              Antoni Rumiński

 

 

 

  UWAGA !!!

 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach

informuje, że od dnia 01.02.2022 roku następuje zmiana Banku i numeru konta bankowego.

Aktualna nazwa Banku : 

Bank Spółdzielczy w Nałęczowie Filia w Bełżycach

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO  37 8733 0009 0015 0806 2000 0050

 

                                                                                   Dyrektor ZGKiM  w Bełżycach 

                                                                              Antoni Rumiński 

 

 

 

 KOMUNIKAT !!!

 

     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach uprzejmie informuje, że w dniach 24.01.2022 r. - 28.02.2022 r. następuje czasowe wyłączenie bezpośredniego przyjmowania interesantów w siedzibie biura.

Jeżeli sprawa wymaga osobistej wizyty w Zakładzie przed planowanym przybyciem prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną. 

Zachęcamy do składania wniosków i pism drogą pocztową/elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz załatwianie spraw telefonicznie.

Czynne telefony:    81 517 24 71   Centrala 

                                 81 517 27 71   Dział Wodociągowo-Kanalizacyjny   

                                 81 517 31 67   Dział Transportu

  81 517 25 42   Dział Mieszkaniowy                                                    

                                                                                                     Dyrektor ZGKiM w Bełżycach

                                                                                  Antoni Rumiński

 

                                    

 

OGŁOSZENIE !!! 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 154/20 Burmistrza Bełżyc z dnia 31 grudnia 2020 r.

informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

ul. Przemysłowa 26 w Bełżycach jest czynny w soboty w godz. 8.00 - 16.00.

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

znajduje się na terenie PSZOK - u oraz na stronie Gminy Bełżyce.

                                                                                       

                                                                                                                        Dyrektor ZGKiM w Bełżycach

                                                                                          Antoni Rumiński

             

 

 

Serdecznie witamy Państwa na naszej stronie internetowej.

Znajdziecie tu Państwo informacje na temat świadczonych przez nas usług, cen, jak również wzory przydatnych dokumentów.

                                                                                               Życzymy miłego przeglądania strony.

Get started with blogging on howtostartblogging.com