• 1

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Przemysłowa 26 24-200 Bełżyce Telefon 81 517 24 71 Fax 81 517 23 66

 • 2

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Przemysłowa 26 24-200 Bełżyce Telefon 81 517 24 71 Fax 81 517 23 66

 • 3

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Przemysłowa 26 24-200 Bełżyce Telefon 81 517 24 71 Fax 81 517 23 66

 • 4

  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Przemysłowa 26 24-200 Bełżyce Telefon 81 517 24 71 Fax 81 517 23 66

Copyright 2022 - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach

 

CENNIK

za świadczone usługi przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełżycach

obowiązujący od dnia 01.08.2022 rok (Zarządzenie Nr 7/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.).

Lp.

Treść

Cena netto

Cena brutto

1

Wynajem ciągnika z podwoziem kontenerowym lub z przyczepą

76,81 zł/godz

94,48 zł /godz

2

Wynajem ciągnika CASE

101,88 zł/godz

125,31 zł/godz

3

Wynajem koparki JCB

111,63 zł/godz

137,30 zł/godz

4

Wynajem samochodu Star Man 1 godz.

87,02 zł/godz

107,03 zł/godz

5

1 km samochodu Star Man

3,00 zł/km

3,69 zł/km

6

Wynajem samochodu dostawczego Renault 1 godz.

82,74 zł/godz

101,77 zł/godz

7

1 km samochodu dostawczego Renault

1,85 zł/km

2,28 zł/km

8

Wynajem ciągnika Case z kosiarką

104,36 zł/godz

128,36 zł/godz

9

Wynajem kosiarki samobieżnej Royal Park

83,72 zł/godz

102,98 zł/godz

10

Wynajem, sprzętu mechanicznego ( kosa spalinowa, piła, nożyce do żywopłotu)

58,70 zł/godz

72,20 zł/godz

11

Roboczogodzina warsztatowa w zakresie napraw bieżących

62,89 zł/r-g

77,35 zł/r-g

12

Roboczogodzina w zakresie konserwacji zieleni i robót pomocniczych

45,72 zł/r-g

49,38 zł/r-g

13

Zamiatanie i odśnieżanie

2,05 złm2/m-c

3,05 złm2/m-c

2,21 zł/m2/m-c

3,29 zł/m2/m-c

14

Pojemnik 120 l

24,79 zł/ szt

26,77 zł/szt

15

Pojemnik 240 l

37,18 zł/szt

40,15 zł/szt

16

Pojemnik 1100 l

148,44 zł/szt

160,31 zł/szt

17

Kontener KP-7 z terenu Gminy Bełżyce

703,04 zł/szt

759,28 zł/szt

18

Kontener KP-7 spoza terenu Gminy Bełżyce

763,33 zł/szt

824,40 zł/szt

19

Pojemnik 120 l ( zbieranych w sposób selektywny)

13,79 zł/szt

14,89 zł/szt

20

Pojemnik 1100 l (zbieranych w sposób selektywny)

69,33 zł/szt

74,88 zł/szt

21

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych - pojemność do 5m3-teren Gminy Bełżyce

160,90 zł/usługa

173,77 zł/usługa

22

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych- pojemność do 5m3-spoza terenu Gminy Bełżyce

186,90 zł/usługa

202,93 zł/usługa

23

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych - pojemność pow. 5m3-teren Gminy Bełżyce

29,26 zł/m3

31,60 zł/m3

24

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych - pojemność pow. 5m3- spoza terenu Gminy Bełżyce

32,63 zł/m3

35,24 zł/m3

25

Wywóz nieczystości płynnych z przydomo-wych oczyszczalni o poj. osadnika  do 3,5 m3

274,45 zł/usługa

296,41 zł/usługa

26

Wywóz nieczystości płynnych z przydomo-wych oczyszczalni o poj. osadnika pow. 3,5m3- opłata za każdy przekroczony m3 osadu

78,41 zł/m3

84,68 zł/m3

27

Odbiór 1 m3 nieczystości ciekłych dowożonych do punktu zlewnego

11,18 zł/m3

 

 12,07 zł/m3

Do stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.